• Register

Yifat

Yifat
Reviews(1)
byYifat, March 27, 2013
People find this review helpful
Barton Reading and Spelling
שיטת ברטון הינה שיטה מעולה ללימוד קריאה וכתיבה באנגלית, גם לדוברי עברית!
אני מלמדת את השיטה הזו כבר 7 שנים הן בקליפורניה והן בישראל
התחלתי עם תלמידים שבי"ס כבר כמעט התייאש שאי פעם ייקראו ברמת הכיתה והילדים עצמם כבר היו מיואשים אבל השיטה הזו מחוללת פלאים,והם הדביקו את הפער.השיטה בנויה בדיוק באופן שבו יהיה להם הכי קל ללמוד וירגישו מצליחים
הלימודים עפ"י שיטה זו הינם בין שנה לשלוש שנים, תלוי בילד , ולכן היא מיועדת רק לילדים עם ליקויי למידה או שמתקשים בלמידת הקריאה והכתיבה והיא איננה שיטה ללימוד אנגלית כשפה שניה , אם אינך עם ליקויי למידה
מומלץ מאד

Account RegistrationFields marked with an asterisk (*) are required.